• اصفهان-شیخ صدوق شمالی-نبش کوچه شماره41(کوچه تقوی)-مشاور املاک اشرف زاده
رئیس هیات مدیره

با سابقه ۲۰ سال و فعالیت های ساخت و ساز با مهندسی عمران

آرتا ایرانی